Palvelut
 

Maanrakennusurakointi 

 • Kokonaisurakointi

 • Maa- ja vesirakentaminen

 • Kunnallistekniikka

 • Kiinteistön salaojitus- ja ulkopuoliset viemärityöt

 • Viherrakentaminen

Kuljetukset

 • Kuorma-autot

 • Maa- ja kiviaineskuljetukset

 • multatoimitukset

 • Täytemaat

 • Vaihtolavapalvelut

Nostopalvelut

 • Suoritamme henkilö –ja tavaroiden nostoa

Lumityöt

 • Lumien auraukset ja poiskuljetukset

Konevuokraus

 • Kone- ja kaluston vuokrausta vapaana olevalla kalustolla

Suunnittelu

 • Haja-asutusalueiden jätevesiselvitykset, suunnitelmat

 • Pientalojen salaojitus ja sadevesisuunnitelmat